Přeskočit na obsah

Jsme Manyways s.r.o., IČO: 09914587, se sídlem Kroupova 427/102a, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 126131 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále také „My“) a jako správci osobních údajů Vás chceme informovat, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, pokud používáte naši mobilní aplikaci Manyways (dále také „Aplikace“) či navštívíte naše webové stránky https://www.manyways.info/. Aplikace je určena osobám starším 15 let.

Aplikace slouží k lepšímu plánování Vašich volnočasových aktivit. K němu přispívá tím, že Vám umožňuje přidávat zajímavé události do mapy, Vámi či někým jiným přidané události si prohlížet, vést si jejich přehledný seznam, ukládat je do kalendáře, ale zároveň je také sdílet s přáteli, se kterými můžete prostřednictvím Aplikace též komunikovat.

Abychom však mohli Aplikaci provozovat, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. V tomto dokumentu Vám tedy vysvětlíme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jaká máte práva a poskytneme všechny další potřebné informace.

Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit nebo budete potřebovat poradit, můžete se na Nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese support@manyways.info. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se Námi prováděného zpracování osobních údajů.

1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zpracováváme následující informace:

 • Osobní údaje zadané v kontaktním formuláři na webových stránkách. Na Našich webových stránkách Vaše osobní údaje primárně nezpracováváme. Stránky však obsahují kontaktní formulář, prostřednictvím kterého na Nás můžete vznášet dotazy a zasílat Nám podněty k naší Aplikaci. Prostřednictvím formuláře tak zpracováváme Vaše jméno, e-mailovou adresu a obsah zprávy, kterou Nám zašlete. Účelem zpracování je zajištění vzájemné komunikace na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud by tato komunikace následně nevedla k navázání vzájemného smluvního vztahu (například tím, že začnete používat Naši Aplikaci), budeme údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění odpovědí na Vaše podněty dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Osobní údaje pro zasílání newsletteru. Prostřednictvím webových stránek se také můžete přihlásit k odběru newsletteru, na základě čehož Vám budeme zasílat novinky a zajímavé informace o Naší Aplikaci. V takovém případě zadanou e-mailovou adresu a Vaše jméno budeme využívat pro zasílání dalších obchodních sdělení. Vždy tak budeme činit, pokud nám k tomu udělíte souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v každém jednotlivém sdělení, které Vám na e-mail zašleme. V případě, že se zaregistrujete s naší Aplikaci, stanete se našimi zákazníky a newsletter Vám tak můžeme posílat na základě Našeho oprávněného zájmu, bez Vašeho výslovného souhlasu. I tak ale platí, že zasílání newsletteru můžete v každém jednotlivém sdělení odmítnout.
 • Osobní údaje zadané při registraci uživatelského účtu v Aplikaci. Aplikaci je možné v omezeném režimu využívat i bez registrace uživatelského účtu. Abyste ale mohli plnohodnotně využívat Naši Aplikaci, budete si muset vytvořit uživatelský účet. Pro tyto účely budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo. Tyto údaje je potřeba při registraci vždy zadat, v opačném případě nebudete moci Aplikaci užívat. K účtu můžete také přiřadit profilovou fotografii a pokud tak učiníte, budeme zpracovávat i tento údaj, profilová fotografie však není povinná. Zároveň si můžete v Aplikaci nastavit preference dle Vašich zájmů, v takovém případě budeme k Vašemu účtu zpracovávat i tyto informace. Účelem zpracování je tedy zajištění možnosti užívání Aplikace a vytvoření uživatelského účtu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje můžeme také potřebovat pro účely plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, případně pro naše oprávněné zájmy, spočívající v ochraně a obhajobě vlastních právních nároků dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení můžeme využívat také za účelem zasílání obchodních sdělení a dalších informativních e-mailů. Pokud e-mail souvisí s plněním vzájemného smluvního vztahu (například informace o změnách podmínek, technické e-maily o fungování Aplikace apod.), je zasílání takových e-mailů založeno na plnění vzájemného smluvního vztahu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jelikož však mezi námi existuje smluvní vztah, jsme oprávnění Vám zasílat také obchodní sdělení, a to za předpokladu, že to dopředu neodmítnete, a to na základě přímého marketingu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Odmítnout obchodní sdělení můžete před dokončením registrace, případně v každém jednotlivém e-mailu nebo SMS. Pro obchodní sdělení totiž můžeme v přiměřené míře využít také Vaše telefonní číslo.
 • Osobní údaje zpracovávané při chodu aplikace. Při chodu Aplikace zpracováváme i další údaje, které ale nemusíte nikde zadávat, Aplikace je získává automaticky. Jde o informace o Vašem zařízení (mobilním telefonu) a pokud to v nastavení Aplikace povolíte, též informace o Vaší poloze a o Vašich kontaktech. Účelem zpracování je zajištění fungování Aplikace, využívání všech jejích funkcí, vyřizování případných reklamací na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje můžeme také potřebovat pro účely plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, případně pro naše oprávněné zájmy, spočívající v ochraně a obhajobě vlastních právních nároků a získávání údajů pro zlepšování Aplikace dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o Vaší GPS poloze budou získány pouze s uděleným souhlasem v zařízení a budou využity za účelem nabízení relevantních akcí v okolí dle Vašich preferencí.
 • Osobní údaje zpracovávané při využívání doplňkových zpoplatněných funkcí. V souladu s podmínkami pro užívání mobilní aplikace jsou doplňkové funkce Aplikace zpoplatněny. Pro objednání těchto funkcí musíte vyplnit formulář, ve kterém uvede vyžadované informace a dle zvoleného způsobu platby vyplníte také platební údaje. Pro účely provedení platby také dojde ke vzniku nového osobních údaje, a to unikátního ID, díky kterému můžeme spárovat provedenou platbu s konkrétní osobou. Také budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud uplatníte reklamaci, a to v rozsahu informací v reklamačním protokolu. Všechny osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytnutí doplňkových služeb na základě předplatného. Jelikož platby probíhají prostřednictvím platformy, přes kterou jste si Aplikaci stáhli, řídí se pravidla zpracování těchto údajů jejich podmínkami. Všechny osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění vzájemného smluvního vztahu, tedy abychom Vám mohli poskytnout funkcionality a Vy Nám za tyto funckionality uhradíte odměnu. Právním základem tak je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje můžeme také potřebovat pro účely plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to zejména v oblasti daní a účetnictví. Všechny osobní údaje také budeme využívat pro ochranu vlastních právních nároků, v případě, že by došlo ke sporu mezi Vámi a Námi dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Cookies. V rámci Aplikace a na webových stránkách využíváme soubory cookies, konkrétně cookies od společností uvedených níže a nezbytné cookies. Společnosti uvedené u jednotlivých cookies mohou být příjemci Vašich informací. Cookies používáme pro více účelů:
  • Analytické: V prvé řadě používáme Google Analytics. Více informací o těchto cookies naleznete na adrese https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage. Jedná se o cookies služeb společnosti Google Ireland Limited, která́ tato data následně anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiradit konkrétní osobě. Tyto cookies budou uloženy do koncového zařízení pouze za situace, že k tomuto udělíte svůj souhlas. Pokud také v souvislosti s Google Analytics udělíte souhlas, budeme propojovat data získaná z chodu aplikace s tímto nástrojem, a to za účelem vylepšování Aplikace a zlepšování uživatelského zážitku, na základě Našeho oprávněného zájmu.
  • Cookies od společnosti Google dále používáme k tomu, abychom Vám mohli zobrazit Google mapy a mohli jste tak plně využívat funkce Aplikace. V rámci těchto cookies tedy také nezpracováváme osobní údaje. Cookies budou uloženy do koncového zařízení pouze za situace, že k tomuto udělíte svůj souhlas. Pokud souhlas neudělíte, nebudete však moci využívat funkcionality spojené s mapami.
  • Výkonnostní: Dále využíváme nástroj Hotjar od společnosti Hotjar Limited, který Nám pomáhá porozumět, jak využíváte Aplikaci a webové stránky. Tyto cookies využíváme pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas.
  • Marketingové: Od společnosti Google využíváme také cookies sloužící k tomu, abychom mohli lépe cílit reklamu. I když neudělíte souhlas, neznamená to, že se Vám nebude reklama zobrazovat, pouze bude méně personalizovaná a nebude se Vám zobrazovat relevantní reklamní obsah. Cookies tedy slouží k tomu, abychom propojili Vaše preference s tím, jaká reklama se Vám bude zobrazovat.
  • Nezbytné cookies poté užíváme k zajištění technického chodu Aplikace, například z důvodu, aby si Aplikace zapamatovala Vaše přihlášení či Vaši volbu jazyka. Jelikož se jedná o nezbytné technické cookies, k jejich užití není potřeba Váš souhlas.
  • Služba Smartlook. V rámci Aplikace a na webových stránkách využíváme též službu Smartlook. Tato služba slouží ke sledování Vašeho pohybu v rámci Aplikace a na webových stránkách, což Nám pomáhá zlepšovat Aplikaci a webové stránky, aby byly uživatelsky přívětivější. Službu využíváme jen v případě, že Nám k tomu udělíte v souhlas. Fakticky udělení souhlasu znamená, že budeme ukládat video nahrávky Vašeho pohybu v rámci Aplikace a na webových stránkách. Snažíme se, aby na nahrávkách nebyly uvedeny žádné osobní údaje, proto nebudeme zpracovávat ani Vaši IP adresu a nebudeme získaná data spojovat s dalšími informacemi, které o Vás máme a o kterých Vás informujeme v těchto zásadách. Stále se však může stát, že Vás pomocí získaných informací budeme schopni identifikovat, proto potřebujeme Váš souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění Našich zákonných povinností, na základě Našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme.

2. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K Vašim osobním údajům mají přístup také níže uvedení příjemci:

 • Poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb, kterými je společnost Google Cloud EMEA Limited (více informací zde: https://policies.google.com/privacy).
 • Společnosti Sentry Software, která pro nás zajišťuje z monitorování a hlášení chyb Aplikace.
 • Společnost Apple Inc. a Google LLC, které zajišťuji zpracování plateb a mohou mít přístup k dalším informacím. Mezi Vámi a těmito společnostmi existuje zároveň separátní smluvní vztah.
 • Společnosti Smartlook.com, s.r.o., která Nám poskytuje nástroj Smartlook.
 • Společnosti OneSignal, která zajišťuje zasílání zpráv a notifikací v rámci Aplikace. V tomto případě se jedná o společnost ze Spojených států amerických, tedy ze třetí země. K tomuto předání dochází na základě výjimky dle GPDR, kdy toto předání je nezbytné pro splnění naší vzájemné smlouvy. Zároveň máte vždy možnost zasílání zpráv a notifikací v Aplikaci či ve svém zařízení vypnout a poté k předávání těchto údajů docházet nebude.
 • Zaměstnanci a pracovníci pracující na základě smlouvy o spolupráci či na základě obdobné smlouvy.

S ohledem na měnící se poskytovatele Vám seznam aktuálních příjemců rádi zašleme prostřednictvím e-mailu. Stačí, když nám napíšete na e-mail support@manyways.info. Všichni výše zmínění příjemci osobních údajů zaručují stejnou ochranu osobních údajů, jako tu, která je uvedena v těchto zásadách.

3. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování Aplikace, dokončení komunikace nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků či řešení sporů. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých situací mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může též lišit. Základním kritériem je Náš vzájemný smluvní vztah a zákonné předpisy, které se na Nás vztahují.

Osobní údaje tedy budeme vždy zpracovávat minimálně po dobu, po kterou máte zřízený účet v Aplikaci. Ten je samozřejmě možné kdykoliv zrušit. Máme nastavena pravidla, že Vás budeme informovat, pokud dlouho účet nevyužíváte. Po zrušení uživatelského účtu si ponecháme pouze ty osobní údaje, které po Nás vyžaduje zákon, případě tam, kde došlo v průběhu využívání Aplikace k problémům, abychom chránili Naše vlastní nároky. V případě, že máte zaplaceno předplatné, budeme osobní údaje zpracovávat po dobu trvání tohoto předplatného a následně po dobu nezbytnou pro účely daní a účetnictví, případně pro ochranu Našich nároků.

4. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k Námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá Nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na Našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že můžete kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, které bylo prováděno na základě tohoto souhlasu, a My s takovým zpracováním musíme do budoucna přestat. Odvolání souhlasu se však nevztahuje na zpracování, ke kterému došlo před jeho odvoláním a takové zpracování tedy není dotčeno.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím Nás na e-mailové adrese support@manyways.info. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme zpravidla do jednoho měsíce.

Na Naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Tyto zásady byly aktualizovány dne 1.11.2022. Původní verze zásad je dostupná na adrese [BUDE DOPLNĚNO]. Případné změny budou zveřejněny na této adrese: https://www.manyways.info/privacy.html, nebo prostřednictvím Vašeho e-mailu.