Přeskočit na obsah

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE MANYWAYS

 1. ÚVODEM

  1. Tyto podmínky užívání (dále také „Podmínky“) upravují pravidla užívání mobilní aplikace Manyways (dále také „Aplikace“), kterou Vám jako uživateli Aplikace (dále také „Vy“) umožňuje užívat společnost Manyways s.r.o., IČO: 09914587, se sídlem Kroupova 427/102a, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 126131 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále také „My“).

  2. Naše kontaktní údaje jsou: support@manyways.info.

 2. PŘEDPOKLADY UŽÍVÁNÍ APLIKACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Aplikaci můžete užívat pouze za předpokladu, že:

   1. Vaše zařízení splňuje minimální systémové požadavky uvedené na příslušné stránce Aplikace v AppStore (pro zařízení s iOS) nebo Google Play (pro zařízení s OS Android). Tyto požadavky jsme oprávněni kdykoliv změnit;

   2. Vaše zařízení je připojeno k internetu; a

   3. v Aplikaci máte vytvořený uživatelský účet.

  2. Uživatelský účet si můžete vytvořit vyplněním požadovaných údajů a odesláním registračního formuláře v Aplikaci. Vytvořením uživatelského účtu v Aplikaci souhlasíte s Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

  3. Přístupové údaje k uživatelskému účtu musíte uchovávat v tajnosti a chránit je před zpřístupněním, zveřejněním a zneužitím ze strany třetích osob. Pokud tyto údaje ztratíte nebo budete mít podezření, že byly odcizeny, musíte Nás o tom okamžitě informovat a požádat o jejich změnu.

 3. MUSÍTE NĚCO ZAPLATIT?

  1. Vytvoření uživatelského účtu ani užívání základních funkcí Aplikace není zpoplatněno.

  2. Doplňkové funkce Aplikace (jako je například užívání Aplikace bez reklam) jsou ale zpoplatněny. Abyste mohli užívat doplňkové funkce, musíte si nejprve objednat předplatné. Aktuální ceník předplatného a přesné informace o rozsahu doplňkových funkcí najdete přímo v Aplikaci. Ceny předplatného jsou uvedeny včetně DPH, kterou Vám naúčtujeme v souladu s právními předpisy a Vy se ji zavazujete zaplatit.

  3. Objednávka. Předplatné si můžete objednat vyplněním a odesláním příslušného formuláře v Aplikaci. Před odesláním formuláře můžete zkontrolovat a měnit údaje, které jste do formuláře vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Formulář odešlete kliknutím na příslušné tlačítko v Aplikaci. Odesláním formuláře souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Údaje uvedené ve formuláři budeme považovat za správné.

  4. Objednávka zavazující k platbě. Objednání předplatného Vás zavazuje k platbě ceny. To znamená, že objednáním předplatného souhlasíte s tím, že cenu za předplatné zaplatíte.

  5. Platební metody. Platby za předplatné přijímáme prostřednictvím nákupního systému některého z Provozovatelů obchodu, tak jak jsou definováni dále v těchto Podmínkách. Berte prosím na vědomí, že provádění plateb prostřednictvím těchto platebních metod podléhá samostatným podmínkám.

  6. Zahájení a délka předplatného. Zaplacením předplatného Nás výslovně žádáte o to, abychom Vám doplňkové funkce zpřístupnili ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od jejich poskytování. Poskytování doplňkových funkcí zahájíme, jakmile Vám písemně potvrdíme Vaši objednávku. Objednávku Vám potvrdíme zasláním e-mailu Vaši adresu zpravidla okamžikem zaplacení předplatného. Doplňkové funkce Vám budeme poskytovat po dobu předplatného období, které jste si objednali. Pokud se nedohodneme jinak, je předplatné období dlouhé 1 měsíc od zahájení jeho poskytování.

  7. Automatická obnova. Souhlasíte s tím, že Vám bude poskytovatel platební metody odečítat částku za předplatné prostřednictvím Vámi zaregistrované platební metody vždy první den předplatného období. Pokud bude zaregistrovaná platební metoda neplatná z důvodu vypršení platnosti platební karty nebo z jiného podobného důvodu a poskytovatel platební metody nebude schopen částku za další předplatné období odečíst, nebudete mít k doplňkovým funkcím přístup do té doby, než platební metodu aktualizujete tak, aby bylo možné platbu provést. Pokud to bude možné, budeme Vás v takovém případě informovat. Pokud si platební metodu do 5 dní od neúspěšného provedení platby neaktualizujete, můžeme Vaše předplatné zrušit.

  8. Zrušení předplatného. Předplatné můžete zrušit kdykoliv před koncem aktuálního předplatného období, v takovém případě bude předplatné zrušeno k poslednímu dni aktuálního předplatného období. Předplatné můžete zrušit v příslušné sekci Aplikace. Po uplynutí předplatného období, případně pokud dojde k předčasnému ukončení poskytování Prémiových služeb, Vám Prémiové služby přestaneme poskytovat. V souvislosti s tím můžeme k okamžiku ukončení vymazat veškerá Vaše data uložená v Aplikaci, která svou velikostí přesahují úložiště poskytované v rámci Bezplatných služeb.

 4. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ APLIKACE

  1. Budeme rádi, pokud Aplikaci spolu s dalšími uživateli budete užívat jako platformu pro sdílení událostí a dalšího obsahu, který je pro Vás a další uživatele důležitý. Užívání Aplikace a sdílení obsahu však v žádném případě nesmí být na úkor bezpečí a spokojenosti uživatelů. Z tohoto důvodu je nutné vymezit určitá pravidla, která komunitu učiní co možná nejbezpečnější, a přes která zkrátka nejede vlak.

  2. Při užívání Aplikace se tedy musíte řídit následujícím:

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE MANYWAYS

  1. ÚVODEM

   1. Tyto podmínky užívání (dále také „Podmínky“) upravují pravidla užívání mobilní aplikace Manyways (dále také „Aplikace“), kterou Vám jako uživateli Aplikace (dále také „Vy“) umožňuje užívat společnost Manyways s.r.o., IČO: 09914587, se sídlem Kroupova 427/102a, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 126131 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále také „My“).

   2. Naše kontaktní údaje jsou: support@manyways.info.

  2. PŘEDPOKLADY UŽÍVÁNÍ APLIKACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

   1. Aplikaci můžete užívat pouze za předpokladu, že:

    1. Vaše zařízení splňuje minimální systémové požadavky uvedené na příslušné stránce Aplikace v AppStore (pro zařízení s iOS) nebo Google Play (pro zařízení s OS Android). Tyto požadavky jsme oprávněni kdykoliv změnit;

    2. Vaše zařízení je připojeno k internetu; a

    3. v Aplikaci máte vytvořený uživatelský účet.

   2. Uživatelský účet si můžete vytvořit vyplněním požadovaných údajů a odesláním registračního formuláře v Aplikaci. Vytvořením uživatelského účtu v Aplikaci souhlasíte s Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

   3. Přístupové údaje k uživatelskému účtu musíte uchovávat v tajnosti a chránit je před zpřístupněním, zveřejněním a zneužitím ze strany třetích osob. Pokud tyto údaje ztratíte nebo budete mít podezření, že byly odcizeny, musíte Nás o tom okamžitě informovat a požádat o jejich změnu.

  3. MUSÍTE NĚCO ZAPLATIT?

   1. Vytvoření uživatelského účtu ani užívání základních funkcí Aplikace není zpoplatněno.

   2. Doplňkové funkce Aplikace (jako je například užívání Aplikace bez reklam) jsou ale zpoplatněny. Abyste mohli užívat doplňkové funkce, musíte si nejprve objednat předplatné. Aktuální ceník předplatného a přesné informace o rozsahu doplňkových funkcí najdete přímo v Aplikaci. Ceny předplatného jsou uvedeny včetně DPH, kterou Vám naúčtujeme v souladu s právními předpisy a Vy se ji zavazujete zaplatit.

   3. Objednávka. Předplatné si můžete objednat vyplněním a odesláním příslušného formuláře v Aplikaci. Před odesláním formuláře můžete zkontrolovat a měnit údaje, které jste do formuláře vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Formulář odešlete kliknutím na příslušné tlačítko v Aplikaci. Odesláním formuláře souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Údaje uvedené ve formuláři budeme považovat za správné.

   4. Objednávka zavazující k platbě. Objednání předplatného Vás zavazuje k platbě ceny. To znamená, že objednáním předplatného souhlasíte s tím, že cenu za předplatné zaplatíte.

   5. Platební metody. Platby za předplatné přijímáme prostřednictvím nákupního systému některého z Provozovatelů obchodu, tak jak jsou definováni dále v těchto Podmínkách. Berte prosím na vědomí, že provádění plateb prostřednictvím těchto platebních metod podléhá samostatným podmínkám.

   6. Zahájení a délka předplatného. Zaplacením předplatného Nás výslovně žádáte o to, abychom Vám doplňkové funkce zpřístupnili ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od jejich poskytování. Poskytování doplňkových funkcí zahájíme, jakmile Vám písemně potvrdíme Vaši objednávku. Objednávku Vám potvrdíme zasláním e-mailu Vaši adresu zpravidla okamžikem zaplacení předplatného. Doplňkové funkce Vám budeme poskytovat po dobu předplatného období, které jste si objednali. Pokud se nedohodneme jinak, je předplatné období dlouhé 1 měsíc od zahájení jeho poskytování.

   7. Automatická obnova. Souhlasíte s tím, že Vám bude poskytovatel platební metody odečítat částku za předplatné prostřednictvím Vámi zaregistrované platební metody vždy první den předplatného období. Pokud bude zaregistrovaná platební metoda neplatná z důvodu vypršení platnosti platební karty nebo z jiného podobného důvodu a poskytovatel platební metody nebude schopen částku za další předplatné období odečíst, nebudete mít k doplňkovým funkcím přístup do té doby, než platební metodu aktualizujete tak, aby bylo možné platbu provést. Pokud to bude možné, budeme Vás v takovém případě informovat. Pokud si platební metodu do 5 dní od neúspěšného provedení platby neaktualizujete, můžeme Vaše předplatné zrušit.

   8. Zrušení předplatného. Předplatné můžete zrušit kdykoliv před koncem aktuálního předplatného období, v takovém případě bude předplatné zrušeno k poslednímu dni aktuálního předplatného období. Předplatné můžete zrušit v příslušné sekci Aplikace. Po uplynutí předplatného období, případně pokud dojde k předčasnému ukončení poskytování Prémiových služeb, Vám Prémiové služby přestaneme poskytovat. V souvislosti s tím můžeme k okamžiku ukončení vymazat veškerá Vaše data uložená v Aplikaci, která svou velikostí přesahují úložiště poskytované v rámci Bezplatných služeb.

  4. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ APLIKACE

   1. Budeme rádi, pokud Aplikaci spolu s dalšími uživateli budete užívat jako platformu pro sdílení událostí a dalšího obsahu, který je pro Vás a další uživatele důležitý. Užívání Aplikace a sdílení obsahu však v žádném případě nesmí být na úkor bezpečí a spokojenosti uživatelů. Z tohoto důvodu je nutné vymezit určitá pravidla, která komunitu učiní co možná nejbezpečnější, a přes která zkrátka nejede vlak.

   2. Při užívání Aplikace se tedy musíte řídit následujícím:

Příklad formuláře odstoupení:

Komu: Manyways s.r.o., IČO: 09914587, se sídlem Kroupova 427/102a, Starý Lískovec, 625 00 Brno,

Tímto oznamuji, že odstupuji od poskytování následujícího předplatného:

Moje jméno:

Moje adresa:

Popis služeb:

Podpis:

Datum:

  1. Cenu za předplatné Vám vrátíme nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení na bankovní účet, ze kterého bylo předplatné zaplaceno, případně na jiný Vámi sdělený účet. Pokud ale odstoupíte od poskytování doplňkových funkcí až poté, co Vám začneme na základě Vaší výslovné žádosti doplňkové funkce poskytovat ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, musíte Nám zaplatit poměrnou část ceny za předplatné poskytnuté do okamžiku odstoupení. Tato poměrná část se určí jako cena předplatného za jeden den (tj. cena předplatného vydělená počtem dnů, na který bylo předplatné zakoupeno) vynásobená počtem dnů poskytování doplňkových funkcí (Poměrná část). Za tímto účelem můžeme započíst Váš nárok na vrácení ceny za Naším nárokem na zaplacení poměrné části ceny předplatného a zbývající část Vám vrátit do 14 dní ode dne odstoupení na bankovní účet, ze kterého bylo předplatné zaplaceno, případně na jiný Vámi sdělený účet.

  2. Od poskytování doplňkových funkcí nemůžete odstoupit, pokud již doplňkové funkce byly již zcela splněny s Vašim předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

  3. My můžeme Smlouvu nebo pouze poskytování doplňkových funkcí ukončit odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy způsobené Vámi, kterým máme na mysli zejména:

  1. prodlení se zaplacením jakékoliv Námi vyúčtované částky po dobu delší než 10 dní;

  2. užívání Aplikace v rozporu s touto Smlouvou a neodstranění tohoto závadného stavu ani na základě výzvy s lhůtou k nápravě v trvání nejméně 10 dnů;

  3. porušení jakéhokoliv ujednání článku 4.

  1. Smlouvu nebo pouze poskytování doplňkových funkcí můžeme My vypovědět i bez udání důvodu s okamžitým účinkem. V takovém případě Vám vrátíme poměrnou část ceny předplatného, odstavec 11.3 Podmínek se použije podobně.

  2. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména smluvní pokuty, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění. Pokud není v Podmínkách výslovně uvedeno jinak, ukončení Smlouvy dále nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit veškeré vyúčtované částky ani nezakládá nárok na vrácení jakýchkoliv již zaplacených částek, zejména ceny za poskytování Prémiových služeb, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů

  3. Veškerá oznámení týkající se ukončení poskytování doplňkových funkcí je nutné učinit písemně.

  4. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu bude Váš uživatelský účet zrušen a Vy jste povinni Aplikaci odstranit z Vašeho zařízení. Zároveň můžeme odstranit všechna Vaše data, která se nacházejí na Našich úložištích. Namísto ukončení smlouvy Vám na základě vlastního uvážení můžeme přístup k Vašemu uživatelskému účtu nejdříve pozastavit.

  5. Skončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající z článku 8 (omezení odpovědnosti), 11 (skončení smlouvy), 12 (závěrečná ustanovení).

 1. Aplikaci budete užívat pouze obvyklým způsobem, přičemž se vyvarujete především takového užívání, které by Nás mohlo poškodit nebo by vůči Nám bylo konkurenční;

 2. Aplikaci budete užívat pouze pro osobní účely;

 3. v Aplikaci se nebudete vydávat za někoho jiného;

 4. nebudete narušovat bezpečnostní opatření Aplikace nebo na ni podnikat jiný druh útoku, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný závadný obsah nebo kód, obcházet, měnit, narušovat, poškozovat, narušovat ani blokovat jakýkoliv proces zabudovaný v systému;

 5. nebudete vyjímat či používat jakékoli části Aplikace (včetně databází v ní obsažených) či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze („screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem provádět automatizované zpracovávání dat obsažených v Aplikaci (zejména pro další strojové či automatizované zpracování);

 6. nebudete Aplikaci přetěžovat jejím automatizovaným užíváním („scripting“);

 7. nebudete podnikat pokusy o získání přístupu k jakékoli části Aplikace, k níž Vám nebyl udělen přístup;

 8. nebudete žádat či neoprávněně získávat přístupové údaje k uživatelským účtům dalších uživatelů a pokoušet se o přihlášení na cizí uživatelský účet bez příslušeného oprávnění a ani nebudete prozrazovat, sdílet ani přeprodávat jakékoliv přihlašovací údaje do Aplikace a

 9. nebudete Aplikaci užívat jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s Podmínkami.

 1. Vyzýváme Vás, abyste každé chování, které podle Vás porušuje Vaše práva nebo Podmínky, nahlásili na Naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v úvodu Podmínek.

 1. porušuje Podmínky nebo jiné podmínky, které se vztahují na užívání Aplikace;

 2. je nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné;

 3. porušuje práva jiných osob, včetně jejich práv k duševnímu vlastnictví;

 4. nerespektuje důstojnost ostatních, obtěžuje je, nebo je degraduje (např. sexuálně explicitní obsah, harassment)

 5. by mohlo navodit pocit nebezpečí, včetně vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet;

 6. by mohlo být považováno za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu nebo soukromou inzerci, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s Aplikací;

 7. je jakýmkoliv jiným způsobem nevhodné.

 1. Současně berete na vědomí, že pokud prostřednictvím Aplikace budete sdílet obsah, který je chráněn autorskými nebo jinými právy duševního vlastnictví (např. fotky, videa, hudba nebo texty), udělujete Nám okamžikem jeho sdílení bezplatnou, nevýhradní, celosvětovou, převoditelnou a dále podlicencovatelnou licenci k tomu, abychom jej po dobu trvání Vašich majetkových práv užívali jakýmkoliv způsobem, tj. zejména rozmnožovali, distribuovali a sdělovali veřejnosti. Dále souhlasíte s tím, abychom tento obsah upravovali, překládali a vytvářeli z něj odvozená díla. Lidskou řečí tato oprávnění znamenají, že pokud v Aplikaci budete sdílet např. fotku, dáváte Nám oprávnění tuto fotku ukládat, kopírovat a sdílet s jinými osobami. Tato oprávnění Nám dáváte z důvodu, že jinak bychom tento obsah v Aplikaci jednoduše nemohli zveřejnit.

 2. Zároveň odpovídáte za legálnost veškerého obsahu Vámi sdíleného prostřednictvím Aplikace. Pokud v důsledku sdílení obsahu prostřednictvím Aplikace z Vaší strany, jinak v souvislosti s použitím Vámi sdíleného obsahu, nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením Podmínek z Vaší strany dojde k porušení práv třetích stran, zejména práv duševního vlastnictví, jste povinni Nás plně odškodnit, kompenzovat a chránit před jakýmikoli škodami, ztrátami, závazky, náklady, nároky jakéhokoli druhu, úroky, sankcemi, správními poplatky, pokutami, náklady na právní zastoupení, výdaji (včetně poplatků a výdajů za právní zastoupení) a/nebo jinými nároky, které vůči Nám třetí strany uplatní. Na Naši výzvu se zavazujete vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit Nás v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti výše uvedeným nárokům.

 3. Obsah nahraný v rozporu s Podmínkami můžeme odebrat nebo zablokovat. Pokud z důvodu porušení Podmínek odebereme Vámi sdílený obsah, budeme Vás o tom informovat a vysvětlíme Vám případné možnosti přezkumu Našeho rozhodnutí. Takto shovívaví však nebudeme v případě, kdy Podmínky porušíte závažně nebo opakovaně, nebo Nám to znemožní technická omezení nebo právní důvody (zejména právní povinnosti nebo odpovědnost). V takovém případě můžeme nad rámec dalších práv vyplývajících z Podmínek a právních předpisů Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit a zakázat Vám další užívání Aplikace.

 4. Přístup k jakémukoliv obsahu, službám nebo informacím můžeme dále omezit nebo zablokovat, pokud je to dle Našeho názoru nutné k tomu, abychom zabránili negativním právním či regulatorním dopadům pro Nás nebo abychom tyto dopady zmírnili. V případě sporu o tom, jestli došlo porušení Podmínek, máme rozhodující slovo My.

 5. Vyzýváme Vás, abyste veškerý obsah, který podle Vás porušuje Podmínky, Vaše práva nebo práva třetích osob, nahlásili na Naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v úvodu Podmínek.

Příklad formuláře odstoupení:

Komu: Manyways s.r.o., IČO: 09914587, se sídlem Kroupova 427/102a, Starý Lískovec, 625 00 Brno,

Tímto oznamuji, že odstupuji od poskytování následujícího předplatného:

Moje jméno:

Moje adresa:

Popis služeb:

Podpis:

Datum:

 1. Cenu za předplatné Vám vrátíme nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení na bankovní účet, ze kterého bylo předplatné zaplaceno, případně na jiný Vámi sdělený účet. Pokud ale odstoupíte od poskytování doplňkových funkcí až poté, co Vám začneme na základě Vaší výslovné žádosti doplňkové funkce poskytovat ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, musíte Nám zaplatit poměrnou část ceny za předplatné poskytnuté do okamžiku odstoupení. Tato poměrná část se určí jako cena předplatného za jeden den (tj. cena předplatného vydělená počtem dnů, na který bylo předplatné zakoupeno) vynásobená počtem dnů poskytování doplňkových funkcí (Poměrná část). Za tímto účelem můžeme započíst Váš nárok na vrácení ceny za Naším nárokem na zaplacení poměrné části ceny předplatného a zbývající část Vám vrátit do 14 dní ode dne odstoupení na bankovní účet, ze kterého bylo předplatné zaplaceno, případně na jiný Vámi sdělený účet.

 2. Od poskytování doplňkových funkcí nemůžete odstoupit, pokud již doplňkové funkce byly již zcela splněny s Vašim předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 3. My můžeme Smlouvu nebo pouze poskytování doplňkových funkcí ukončit odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy způsobené Vámi, kterým máme na mysli zejména:

 1. prodlení se zaplacením jakékoliv Námi vyúčtované částky po dobu delší než 10 dní;

 2. užívání Aplikace v rozporu s touto Smlouvou a neodstranění tohoto závadného stavu ani na základě výzvy s lhůtou k nápravě v trvání nejméně 10 dnů;

 3. porušení jakéhokoliv ujednání článku 4.

 1. Smlouvu nebo pouze poskytování doplňkových funkcí můžeme My vypovědět i bez udání důvodu s okamžitým účinkem. V takovém případě Vám vrátíme poměrnou část ceny předplatného, odstavec 11.3 Podmínek se použije podobně.

 2. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména smluvní pokuty, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění. Pokud není v Podmínkách výslovně uvedeno jinak, ukončení Smlouvy dále nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit veškeré vyúčtované částky ani nezakládá nárok na vrácení jakýchkoliv již zaplacených částek, zejména ceny za poskytování Prémiových služeb, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů

 3. Veškerá oznámení týkající se ukončení poskytování doplňkových funkcí je nutné učinit písemně.

 4. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu bude Váš uživatelský účet zrušen a Vy jste povinni Aplikaci odstranit z Vašeho zařízení. Zároveň můžeme odstranit všechna Vaše data, která se nacházejí na Našich úložištích. Namísto ukončení smlouvy Vám na základě vlastního uvážení můžeme přístup k Vašemu uživatelskému účtu nejdříve pozastavit.

 5. Skončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající z článku 8 (omezení odpovědnosti), 11 (skončení smlouvy), 12 (závěrečná ustanovení).